Головна | Мій профіль | Реєстрація | Вихід | Вхід | RSSП`ятниця, 20.09.2019, 07:56


ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Меню сайту
Міні-чат
200
Посилання
Курси, вебінари, олімпіади. Портал Всеосвіта.
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 30
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Засідання РМО 2018 - 2019 н.р.

2018 -  2019 навчальний рік

Аналіз роботи

районного методичного об’єднання

за 2017-2018 н. р.

  Докорінні зміни соціально-економічних умовах життя українського суспільства спричинили суттєві перетворення в системі освіти. Сьогодні перед школою постає завдання не просто дати учням певні знання і вміння, а сформувати таку людину, яка здатна творчо мислити, приймати рішення й адаптуватися за будь-яких умов. Це вимагає перебудови діяльності педагога і, в першу чергу, його взаємодії з учнем на користь процесів саморозвитку й самоорганізації. Розв'язанню таких завдань значною мірою сприяє організація методичної роботи.

На засіданнях МО початкових класів у 2017-2018рр члени РМО працювали над III етапом науково-методичної проблеми: «Iнновацiйна діяльність вчителя як умова успішної соціалізації учня початкових класів»

РМО реалiзовувало такі завдання:

1. Перехiд на особистiсно-орiентований та дiяльнiсний пiдходи в органiзації

роботи членiв РМО.

2. Створення умов для успiшного впровадження нового освiтнього стандарту на засадах компетентнiсного пiдходу.

3. Створення гуманного соціокультурного середовища для самовираження, самоактуалiзацii, самоствердження та самореалізації кожного вчителя, його

повноцінного професійного розвитку й особистісного самостановлення.

4. Задоволення особистісних освітніх потреб вчителів.

5. Формування єдиного освiтньо-методичного простору для професійного

зростання педагогів. Роботy над реалізацією цих завдань необхідно продовжити i в наступному навчальному рочi. На засiдання районного методичного об'єднання у 2017- 2018 н, р,

розглядалися нормативно-правовi документи щодо забезпечення процесу  викладання предметiв, рекомендацiї щодо організації навчально-виховного

процесу; розроблялися та обговорювались методичні рекомендації щодо  вивчення окремих предметів, актуальні проблеми методики викладання

шкільних дисциплін, матеріали моніторингу якості навчально-виховного  процесу.

Протягом року були проведенi три засiдання районного методичного  об’єднання, творчi звiти вчителiв, що атестуютъся, звiти вчителiв про

проходження курсовоi пiдготовки.

Аналiзуючи якiсний склад вчителiв, слiд зазначити, що 13 педагогiв МО мають вищy квалiфікаційну категорiю. 10 з них отримали звання «Старший вчитель» та «Вчитель-методист». 2 вчителя маютъ I квалiфiкацiйну категорiю,

три - II, 5- спецiалiстiв.

У 20117-18н.р. Стеблянко С.О. взяла yчacть у фаховому Koнкypci «Вчитель року - 2017p» III етап.

Слiд окремо з€відзначити роль у методичній роботi «Старших вчителів», «вчителiв-методистiв»: Черепанову Т.М., Сапель B.I., Кравець О.В. Ярову Н.Г, які  надавали методичну допомогу своїм колегам.

У період між засіданнями вивчалися та впроваджувалися в практику досягнення психолого-педагогічної науки, перспективного педагогічного досвіду, проводилися індивідуальні та групові консультації.

Поряд з позитивними результатами в роботi РМО наявнi oкремi недолiки:

 • недостатнiй piвень виявлення та впровадження передового педагогiчного

досвiду;

 • мале висвітлення власних педагогiчних доробок у педагогiчнiй пресі, на

сайтi МО вчителiв початкових класiв.

У 2018-2019 навчальному році РМО початкових класів буде працювати,  враховуючи нові підходи до реалізації нового Державного стандарту початкової освіти МО вчителів ставить такі завдання:

 • опрацювання тексту нового Державного стандарту;
 • надати реальну допомогу вчителеві у розв’язанні актуальних проблем навчально-виховного характеру
  стимулювати творчі пошуки вчителів педагогічних інновацій та шляхів їх впровадження у педагогічну діяльність як передумову підвищення професійної активності;
 • використовувати творчі можливості вчителів у справі розвитку особистості учнів;
 • підвищити мотиваційні тенденції особистості вчителя та їх вплив на розвиток педагогічного процесу в школі;

Основні завдання методичного об’єднання:

 • формування фахової компетентності педагогів щодо психолого – педагогічного проектування навчально-виховної роботи;
 • навчити осмислювати особистий рівень професійної компетентності, розроблювати моделі індивідуального маршруту формування професійної майстерності;
 • формування потреби педагогів в інноваційній діяльності;
 • формування професійної компетентності конкурентноспроможного вчителя, його світоглядні орієнтації, виробляти власну філософію життєдіяльності, самоідентифікації та самореалізації в кожній із сфер суспільного життя;
 • реалізація нового обласного науково-методичного проекту з одночасним пошуком технологій втілення його в навчально-виховний процес;
 • розвиток творчих можливостей педагогів в умінні самостійно конструювати власну діяльність, орієнтуватися в інформаційному просторі, використовуючи набуті знання на практиці;
 • виявлення, узагальнення й поширення педагогічного досвіду.

Засідання 1

Тема. Нова українська школа – новий зміст освіти

 

Зміст роботи

Форма проведення

Відповідальні

І

Ознайомлення й опрацювання інструктивно методичних листів та наказів МОН України щодо початку нового 2018-2019 н. р. ( Див. тут).

 

 

 

 1. Аналіз роботи шкільного методичного об’єднання вчителів початкових класів за попередній навчальний рік.

Доповідь

Фурт О.В.

 

 1. Особливості організації освітнього процесу в початкових класах у 2018-2019 навчальному році;
 2. Базовий навчальний план. Типова освітня програма. Типовий навчальний план. Робочі навчальні плани

Визначення переліку навчальних програм, підручників на навчальний рік відповідно до методичних рекомендацій.

 1. Особливості оцінювання навчальних досягнень учнів.

Актуальний інструктаж

 

Рекомендації

 

Ознайомлення та обговорення

 

Практикум

 

 

Модернізація змісту освіти у вимірі сьогодення:

 • Нова початкова школа: на які моделі орієнтується Україна.
 • Державний стандарт початкової освіти;
 • Інтеграція та інтегроване навчання;
 • Планування тематичного навчання;
 • Сучасний учитель як провідник змін в контексті Концепції Нової української школи

 

Актуальний діалог.

 

Практична робота. Складання портрета сучасного педагога.

 

II

Навчальне середовище як чинник розвитку особистості учня

 

 

 

1Організація ефективного і безпечного освітнього середовища

2. Організація роботи з обдарованими учнями.

Повідомлення

 

Круглий стіл

 

III

Методичний супровід упровадження у шкільну освіту стратегії соціалізації особистості

 

 

 

 1. Завдання МО на IV (коригуючому) етапі роботи над новим обласним науково-методичним проектом «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства».
 2. Технологія проведення атестації педагогічних працівників.
 3. Фахова самоосвіта. Підвищення рівня професійної майстерності вчителів.

Ознайомлення

 

 

Вільний мікрофон

 

 

 

Обговорення і затвердження плану роботи методичного об’єднання вчителів початкових класів на 2018-2019 н.р.

Обмін думками

 

Перший урок у 2018 – 2019 навчальному році

Щорічно МОН України пропонує свої варіанти тем для першого шкільного заняття. Такі теми не є обов’язковими та можуть коригуватись вчителем. Важливо, щоб початок нового навчального 2018-2019 року налаштував дітей на навчання, дав їм достатню мотивацію та корисні роздуми.

Обираючи ту чи іншу тему, вчителі повинні:
- орієнтуватись на вік школяра;
- враховувати актуальність проблематики.

Для початкових — 1-4-х класів, доречними стануть такі теми:

 • “Діти об’єднують Україну”;
 • “Я люблю свою країну”;
 • “Добре тим, хто вміє дружити”;
 • “Краса людини — її доброта”. 

Методичні рекомендації до засідання:

1.Продовжувати впроваджувати Державний Стандарт початкової освіти з метою побудови навчального процесу на якісно новому рівні.

2. Впроваджувати в освітній процес інноваційні технології на основі компетентнісного підходу та особистісної орієнтації.

3. Дотримуватись методичних рекомендацій щодо вивчення в закладах загальної середньої освіти навчальних предметів та організації освітнього процесу у 2018/2019 навчальному році.

4. Впроваджувати в практику роботи інноваційні технології, зокрема STEM- освіту.

5. Орієнтуватися на розвиток особистості кожної дитини з урахуванням її задатків, здібностей, психологічних особливостей.

6. Розширювати співпрацю між учителем, учнем, батьками на засадах «педагогіки партнерства».

7. У відповідності з IV етапом роботи обласного науково-методичного проекту «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства», проводити аналіз та корекцію накопиченого педагогічного досвіду, визначити його основні ідеї для широкого запровадження; прагнути до самовдосконалення, самоосвіти та самореалізації, включатися в систему науково-дослідної роботи.

Презентацію див. тут

 

Засідання 2

Тема. Системно-діяльнісний підхід як філософія освіти початкової школи. Мовно-літературна освітня галузь

 

з/п

Зміст роботи

Форма проведення

Відповідальний

1.

Теоретичний блок

 

 

 

 1. Професійний стандарт вчителя початкових класів.
 2. Вивчаємо Державний стандарт початкової освіти. Планування навчальних видів діяльності для досягнення очікуваних результатів в мовно-літературній освітній галузі. (Див. тут)
 3. Інтеграція навичок «Щоденні 5»: читання для себе, читання для когось, слухання, робота зі словами, письмо для себе.

 

 

 

 

Доповідь

 

 

 

Рекомендації

 

 

 

 

 

2.

Практичний блок

 

 

 

 1. Карусель інновацій. Використання інтерактивних (Див. тут)технологій для досягнення очікуваних результатів навчальної діяльності на уроках української мови і літературного читання: (Див. тут)
 • технологія «кластера» на уроках літературного читання;
 • квестова технологія у навчанні мови і літератури;
 • метод проектів на уроках літературного читання.
 • технологія ЧПКМ (читання і письмо для розвитку критичного мислення).
 1. Презентація конспектів інтегрованого навчального дня з використанням інноваційних методів та прийомів роботи.  

 

Круглий стіл

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Захист методичних прийомів, досвідів  ( Див тут)

 

3.

Рефлексія.

Методичні рекомендації засідання

 

 

 


Продовження тут

Вхід на сайт
Привіт, Гість
AvatarnoAvatar Мій профиль
Міні-чат Онлайн радио Опрос
Привіт, Гість
Зареєструйтеся або авторизуйтеся і отримайте всі переваги сайту.

Пошук
Посилання

«Методичний портал»

Наша кнопка
Календар
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Архів записів
Друзі сайту
Сходинки до вершин знань

Copyright MyCorp © 2019
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz