Головна | Мій профіль | Реєстрація | Вихід | Вхід | RSSНеділя, 19.01.2020, 20:26


ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Меню сайту
Міні-чат
200
Посилання
Курси, вебінари, олімпіади. Портал Всеосвіта.
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 30
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Засідання РМО, рекомендації 2015-2016н.р

У справжнього вчителя — найважче і найрадісніше життя, трепетно хвилююча і болісно складна твор­чість,

незбагненно тонкі і вічновдосконалювані інструменти, якими він діє на людську душу.

                                                                                                                                                                                    В.Сухомлинський
 

 

Аналіз і  підсумки роботи методичного об'єднання вчителів 3  класів за  2014-2015 навчальний рік.

       У період, коли освіта України набуває кординальних змін,виникає необхідність в оновленні методів та прийомів навчання,в залученні інноваційних методик до процесу формування в учнів предметних та життєвих компетентностей. Сучасному суспільству потрібні громадяни, які здатні приймати нестандартні рішення, творчо підходити до вирішення тієї чи іншої проблеми, самоконтролювати та самооцінювати результати своєї діяльності.

       Основним завданням учителя на нинішньому етапі розвитку нашого суспільства є забезпечення виходу кожного учня на рівень базової освіти та встановлення розвитку пізнавальної і творчої активності. Щоб учень відчував себе рівним серед рівних, необхідно озброїти його техніками та прийомами, спрямованими на розвиток пам’яті, уваги та образного мислення, сформувати навички дослідницької поведінки, зберегти при цьому фізичне та психічне здоров’я кожної дитини. Тому метою роботи нашого методичного об'єднання є створення умов для розкриття всебічного розвитку дитини та підготовкою його дожиття в суспільстві.

     Члени методичного об’єднання вчителів початкових класів у 2014-2015 н.р. працювали над проблемою «Удосконалення якості навчально-виховного процесу шляхом використання традиційних та впровадження інноваційних технологій навчання і виховання з метою всебічного креативного розвитку учнів та формування їх базових компетенцій».

        Аналіз діяльності методичного об’єднання засвідчує , що вчителі  початкових класів у цілому забезпечують реалізацію єдиної державної політики в галузі освіти. У своїй роботі педагоги досягли певних успіхів у навчанні та вихованні молодших школярів , формуванні пізнавальної самостійності, духовної культури, національної самосвідомості учнів, розвитку зв’язного мовлення, здібностей та інтересу учнів до навчально-виховного процесу.

      Належну увагу педагоги приділяли новим освітнім технологіям, вдосконаленню змісту виховання, вивченню комплексних інноваційних підходів до організації життєдіяльності початкової ланки.

     Для підвищення рівня ефективності сучасного уроку педагоги  широко впроваджують у практику своєї роботи елементи педагогічного досвіду своїх шкільних колег, педагогів району, області. Вони використовують інтерактивні технології навчання для формування компетентностей як інтегрованого результату навчальної діяльності.

    Кожен вчитель брав участь у роботі методичного об’єднання:  готували доповіді, реферати, давали відкриті уроки, виховні заходи, готували виставки дидактичного матеріалу та унаочнення. Акцентувалася увага на питаннях самоосвіти  вчителів. Перед кожним з педагогів ставилась задача – не просто працювати над вибраною темою, а обов’язково поділитися досвідом своєї праці.

            Виправдали  себе  такі  форми  роботи,  як  пошук  методичних  питань  формування  усвідомленості  знань  учнів, оцінювання  навченості учня:  термінологія  і методологія, вивчалась  програма  активізації  особистісного  розвитку дітей.

         Особливе місце в організації методичної роботи навчальних закладів відведено вивченню системи роботи педагогів, розвитку педагогічної майстерності, популяризації досвіду кращих педпрацівників. У районі широко практикувались відкриті уроки та виховні заходи.  Під час  яких  учителі ознайомились з роботою кращих вчителів району :  Кравець О.В. (Червоношахтарська ЗОШ) відкритий урок з математики та літературного читання, Фурт О.В. (Лозуватська ЗОШ №2) відкритий урок з позакласного читання. Для підвищення рівня педагогічної майстерності вчителів проведено семінари:

    «Спільна діяльність вчителя та учнів – сприяння розвитку творчої активності учнів»

     « Проблемне навчання – перспективний напрям формування творчих здібностей учнів»

     «Формування моральних якостей учнів початкової школи на уроках та в позаурочний час»                                                                                                

                                                                                                                          (круглий стіл)

Учителі району протягом року, під час засідань РМО, «Школи молодого вчителя», «Школи Третьокласників» отримали методичні рекомендації:

 • Методичні рекомендації з використання елементів проблемного навчання;
 • Спільна діяльність вчителя та учнів – сприяння розвитку творчої активності учнів;
 • Методичні рекомендації з питання «Формування позитивного ставлення учнів 3 класу до навчання та роль учителя в даному процесі»
 • Формування моральних якостей учнів початкової школи на уроках та в позаурочний час.
 •  Інтерактивні технології: теорія і практика.

        Свою  діяльність  вчителі  початкових  класів  спрямовують  на  пошук  наукових  новинок,  на  створення  творчої  атмосфери,  модернізацію  форм,  методів  та  засобів  навчання  та  виховання  дітей,  а  головне  -  на  реалізацію  принципу  рівноправного  діалогу  між  учителем  та  учнем.

     Важливим засобом одержання об’єктивної інформації про стан освіти є проведення моніторингових досліджень її якості. Постійне спостереження за будь-яким навчальним процесом допомагає виявити його відповідність очікуваним результатам, визначити передумови для прийняття управлінських рішень та запровадження змін, спрямованих на підвищення якості освіти..

      Методичне об'єднання вчителів початкових класів у своїй роботі використовує інноваційні форми роботи.

            Аналіз  роботи  методичного  об’єднання  вчителів  початкових  класів  за  минулий  рік  показав,  що  підвищився  науково-теоретичний  та  методичний  рівень  викладання  предметів,  посилилась  увага  до  виховної  та  розвивальної  функції  навчання,  до  пошуку  його  ефективних  форм  і  методів. Завдання, які були поставлені м/о на поточний рік – виконані.

     У цьому навчальному році наше методичне об’єднання буде працювати над проблемною темою «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства» .

    Тому робота педагогів повинна зосереджуватися:

 • на розвиток соціальної компетентності учнів як важливої складової системи дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти;
 • максимальна наближеність навчально-виховного процесу до життєвої дійсності, активне включення особистості в усі сфери внутрішньо шкільного середовища, життя суспільства, держави;
 • оптимізація процесу соціалізації особистості засобами інноваційного наповнення освітнього середовища;
 • забезпечення суб'єкт-суб'єктної взаємодії цілеспрямованого процесу підготовки старшокласників до життя у постійно змінних швидкоплинних умовах сьогодення.

       Нова проблема спрямована на виконання таких завдань:

- виховання соціальної зрілості учня як визначального фактора життєвого успіху людини;

 - формування активної життєвої позиції особистості як важливої умови громадянської зрілості;

 - розвиток життєтворчих навичок як основи життєвої компетентності людини.

   Суб'єктами спільної діяльності у процесі соціалізації особистості є учні, вчителі, батьки, громадськість, органи управління освітою та органи місцевого самоврядування, а також інші суб’єкти діяльності, зокрема, методичні служби, Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, засоби масової інформації, інше.

    Важливе значення у реалізації програми відіграють фактори педагогічного впливу на розвиток соціальної компетентності учня. Серед них:

 - Розвинене освітнє середовище школи.

- Сприятливі внутрішкільні комунікації (партнерство у стосунках, взаємоповага).

- Спрямованість на формування соціальної компетентності особистості, особистісно-зорієнтований підхід в організації навчально-виховного процесу.

 - Шкільні традиції.

- Доцільне і оптимальне використання інформаційно-комунікаційних та інших інноваційних технологій.

       Таким чином, успішне реалізація проблеми забезпечить можливість ефективно реалізувати основні принципи виховання соціально компетентної особистості та збагатити навчально-виховний процес новими формами та методами виховної роботи на засадах інноваційної педагогіки та психології.

 

 

 
 

 

Засідання 1

Сучасні підходи до організації навчально-виховного процесу в початковій школі

 План проведення

  1. Про підсумки роботи методичного об’єднання в 2014-2015    навчальному році.

                                                                                                (Кравець О.В.. – керівник РМО )

  2. Нормативно - правове  забезпечення  початкової  освіти та завдання  на  2015-2016 н.р. та завдання, що випливають з Державного стандарту  початкової загальної освіти.

                                                                                              (Леонтьєва А.О. – методист відділу освіти )

 3.Методичні рекомендації щодо організації навчально- виховного процесу  у 4 -х класах загальноосвітніх навчальних закладах.

 4.Методичний коментар. Реалізація Державного стандарту початкової загальної освіти за підручниками 4 класу.

                                                                                              (Леонтьєва А.О. – методист відділу освіти,

                                                                                               Кравець О.В. – керівник РМО )

 

Методичні рекомендації

1. Орієнтуватись на:

•  Концепцію  національно-патріотичного виховання

•  Лист МОН від 26.06.2015 № 1/9-305 «Про вивчення базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах у 2015-2016навчальному році»

•  Програму обласного науково-методичного проекту «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства»

•  Методичні рекомендації ДОІППО «Державний стандарт початкової освіти: методичні засади формування соціальної компетентності молодших школярів»

2.  Враховувати зміни у навчальних програмах, спрямовані на їх розвантаження. З цією метою використовувати навчальні програми лише 2015-2016 навчального року.

3.  Дозволити використання підручників з відповідним грифом МОН, що видані в попередні роки, враховуючи при цьому зміни в програмах.

4.  У розвитку соціальної компетентності учнів використовувати показники соціальних якостей учнів початкових класів (додаток1 до Програми обласного науково-методичного проекту «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства»)

5. Постійно здійснювати  моніторинг якості навчання та соціальної компетентності школярів.

6. Посилити орієнтацію початкового мовного курсу на мовленнєвий розвиток учнів:

•  Поступово розширювати знання з з культури мовлення,

•  Ознайомлювати з найтиповішими  помилками,

•  Формувати вміння редагувати  письмові тексти.

7. Використовувати інноваційні технології навчання для стимулювання самоосвіти, самовдосконалення та посилення соціальної компетентності учнів, а саме:

•  Особистісно орієнтовані  технології навчання,

•  Проблемне навчання,

•  Технологію розвитку критичного мислення,

•  Інформаційно-комунікаційні технології,

•  Проектні та дослідницькі методи,

•  Технології використання ігрових методів,

•  Інтерактивні технології.

8.  Виокремити як один з найголовніших напрямів виховної роботи, національно-патріотичне виховання. Виховувати в учнів повагу до Конституції держави, законодавства, державних символів - Герба, Прапора, Гімну.

9.  Виховувати в учнів національну самосвідомість, налаштованість на осмислення моральних та культурних цінностей, історії, систему вчинків, які мотивуються любов'ю, вірою, волею, усвідомленням відповідальності.

10.Системно здійснювати виховання в учнів громадянської позиції; вивчення та популяризацію історії українського козацтва, збереження і пропаганду історико-культурної спадщини українського народу.

11.Впливати на формування учня-громадянина, патріота України через мовне середовище.

12.Формувати моральні якості особистості, культуру поведінки, виховувати бережливе ставлення до природи, розвивати мотивацію до праці.

13.Впроваджувати виховні проекти: «Рідний край, де ми, живемо, Україною зовемо», «Я і моя родина», «Моя маленька батьківщина». Проводити тематичні виховні години, бесіди за темами: «Славетні українці», «Козацькому роду немає переводу» та ін. Проводити конкурси малюнків, оберегів, організувати написання листів та малюнків воїнам АТО.

14.Застосовувати наступні форми діяльності: ситуаційно-рольова гра, сюжетно-рольова гра, гра-драматизація, інсценування, гра-бесіда, гра-мандрівка, екскурсія, ігрова вправа, колективне творче панно, бесіда, тематичний зошит, ранок, свято, усний журнал, групова справа, оформлення альбому, уявна подорож, конкурси, ігри, школа ввічливості, демонстрація, розповідь, моделювання, вікторина, екскурсія, виставка малюнків, операція-рейд, виставка-ярмарок, перекличка повідомлень, добродійна акція, хвилини з мистецтвом, година спостереження, година милування, спортивні змагання, козацькі забави, театральна вистава, ляльковий театр, ведення літопису класного колективу, веселі старти, естафети, догляд за рослинами і тваринами.

 

 

Засідання 2                                                                                               "Психолого – педагогічні проблеми соціалізації особистості

                                                                                                                            в умовах демократизації суспільства"

1. Доповідь " Психолого педагогічні проблеми соціалізації особистості в умовах демократизації суспільства"

                                                                                                                                                                                    Назаренко Р.І  (  Див тут)

 

 

2. Виступ " Система педагогічних впливів, спрямованих на соціалізацію особистості".

                                                                               Сапель В.І.  ( Див. тут)                               

Практичний блок

 • Психологічні вправи, спрямовані на соціалізацію особистості.

                                                                                                        Погонець Л, М., вчиетль Червонозабійницької ЗОШ (див. тут)

 

Засідання  3                                                                                       «МОНІТОРИНГ   СОЦІАЛІЗАЦІЇ  ВИПУСКНИКА    ПОЧАТКОВОЇ  ШКОЛИ»

 

Мета: проаналізувати та підвести підсумки моніторингу соціалізації  учнів – випускників початкової школи

План

         1.Вступне слово. Модель  компетентного випускника школи І ступеня.  

                                                                                                                        Керівник РМО Кравець О.В.

        2. Система роботи з моніторингу  соціалізації учнів початкових класів. Презентація.

                                                                                                                                                     Методист Леонтьєва А.О.

3. Критерії соціалізації та аналіз підсумків моніторингу учнів шкіл району . 

                                                                                                               Керівник РМО Кравець О.В.

      4. Аналіз відкритого уроку з літературного читання  учителя

                                                                                                            Широківської ЗОШ Чубелюк С.В.

      5. Інформація про обласний семінар методистів та керівників РМО.

      6.Процедура проведення ДПА. Круглий стіл.

 

 

 Методичні рекомендації

 1. У розвитку соціальної компетентності учнів використовувати показники соціальних якостей учнів початкових класів (додаток1 до Програми обласного науково-методичного проекту «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства»)
 2. Постійно здійснювати  моніторинг якості навчання та соціальної компетентності школярів.
 3. Використовувати інноваційні технології навчання для стимулювання самоосвіти, самовдосконалення та посилення соціальної компетентності учнів, а саме:
  • Особистісно орієнтовані  технології навчання,
  • Проблемне навчання,
  • Технологію розвитку критичного мислення,
  • Інформаційно-комунікаційні технології,
  • Проектні та дослідницькі методи,
  • Технології використання ігрових методів,
  • Інтерактивні технології.
 4. Продовжувати постійно працювати у напрямкунаціонально-патріотичноговиховання.
 5. Виховувати в учнів національну самосвідомість, налаштованість на осмислення моральних та культурних цінностей, історії, систему вчинків, які мотивуються любов'ю, вірою, волею, усвідомленням відповідальності.
 6. Системно здійснювати виховання в учнів громадянської позиції; вивчення та популяризацію історії українського козацтва, збереження і пропаганду історико-культурної спадщини українського народу.

 

Вхід на сайт
Привіт, Гість
AvatarnoAvatar Мій профиль
Міні-чат Онлайн радио Опрос
Привіт, Гість
Зареєструйтеся або авторизуйтеся і отримайте всі переваги сайту.

Пошук
Посилання

«Методичний портал»

Наша кнопка
Календар
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Архів записів
Друзі сайту
Сходинки до вершин знань

Copyright MyCorp © 2020
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz